Hợp tác đại lý cùng phát triển tại EE88

Người chơi có thể hợp tác cùng sự phát triển của bạn và làm đại lý cho EE88, đôi bên cùng có lợi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ chuyên viên tư vấn đại lý:

Liên hệ Zalo:+84798098888

I.Vì sao nên tham gia chương trình của EE88

– Bạn không phải đầu tư vốn, không phải đặt cọc, không mất bất cứ lệ phí nào, không có rủi ro gì.

– Hợp tác linh động theo thoả thuận, thanh toán nhanh gọn và luôn đúng hẹn.

– Tỉ lệ chiết khấu hoa hồng hấp dẫn lên đến 55%.

– Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ các đại lý 24/7, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan.

II. Quy tắc và điều kiện nhận hoa hồng EE88

Thỏa thuận hợp tác 

1. HOA HỒNG đại lý được tính như sau:

HOA HỒNG = LỢI NHUẬN (DOANH THU – PHÍ HÀNH CHÍNH) X PHẦN TRĂM HOA HỒNG

Trong đó: DOANH THUlà tổng số tiền thắng cược đại lý mang về cho công ty. PHÍ HÀNH CHÍNHlà tổng các loại phí dùng để mời khách hàng trải nghiệm như phí khuyến mãi, hoàn trả, phí dịch vụ ngân hàng, v.v… PHẦN TRĂM HOA HỒNGlà mức tương ứng từ 30% đến 55%(theo BẢNG HOA HỒNG ĐẠI LÝ)

Trong đó: Đại lý A trong chu kỳ tính hoa hồng có 7 thành viên hoạt động, DOANH THU là 600.000.000 VND và Phí khuyến mãi nạp,vòng quay may mắn,lì xì là 100.000.000 VND. Khi tính hoa hồ ng của đại lí A, trước tiên ta tính LỢI NHUẬN: LỢI NHUẬN= DOANH THU – Phí khuyến mãi nạp,vòng quay may mắn,lì xì = 600.000.000 VND – 100.000.000 VND = 500.000.000 VND  LỢI NHUẬN này đối chiếu với BẢNG HOA HỒNG ĐẠI LÝ ta có PHẦN TRĂM HOA HỒNG đạt mức 40%. Vậy hoa hồng của đại lý A sẽ là: HOA HỒNG = LỢI NHUẬN X PHẦN TRĂM HOA HỒNG = 500.000.000 VND X 40% =200.000.000 VND

2. Có 2 chu kỳ xét hoa hồng trong tháng: Từ ngày 01 đến ngày 15 và từ ngày 16 đến ngày cuối tháng.

3. Điều kiện thành viên hoạt động: Thành viên có tổng cược hiệu quả ≥ 5.000K.

4. Tiền hoa hồng từ ngày 1 đến ngày 15 sẽ được thanh toán vào ngày 16 đến ngày 18, tiền hoa hồng từ ngày 16 đến ngày cuối tháng sẽ được thanh toán từ ngày 1 đến ngày 3 của tháng kế tiếp. Chuyên viên đại lý của EE88 sẽ liên hệ với các đại lý đạt chỉ tiêu để đối chiếu các số liệu liên quan. Sau khi đã đối chiếu xong, bộ phận tài vụ trong 24 giờ sẽ chuyển tiền hoa hồng tới số tài khoản ngân hàng mà đại lý đã xác nhận trước đó.

5. Nếu LỢI NHUẬN nhỏ hơn 0 (lợi nhuận bị âm), sẽ bảo lưu cộng dồn số lợi nhuận âm này vào các chu kỳ sau cho đến khi có LỢI NHUẬN là số dương đủ điều kiện thanh toán theo BẢNG HOA HỒNG ĐẠI LÝ thì đại lý tiếp tục được xét nhận hoa hồng bình thường.

6. Nếu LỢI NHUẬN không bị âm nhưng chưa đạt mức tối thiểu xét hoa hồng theo BẢNG HOA HỒNG ĐẠI LÝ, thì sẽ bị xoá về 0.

7. Hoa hồng cần đạt mức tối thiểu là 1.000.000 VND mới được thanh toán, nếu chưa đạt mức tối thiểu 1.000.000 VND thì được cộng dồn cho chu kỳ thanh toán kế tiếp. Lưu ý, nếu chu kỳ kế tiếp vẫn chưa đủ điều kiện thanh toán thì hoa hồng này sẽ bị xoá về 0.

8. Nếu đại lý có LỢI NHUẬN trong chu kỳ hiện tại nhưng không đạt tối thiểu 3 thành viên hoạt động thì hoa hồng này sẽ phải chờ thanh toán cùng chu kỳ kế tiếp. Lưu ý, nếu chu kỳ kế tiếp vẫn không đủ điều kiện lĩnh hoa hồng thì hoa hồng này sẽ bị xoá về 0.